NEN1010 Inspecties

Met inspecties richten wij ons op het vastleggen van de werkelijke toestand van de door ons te inspecteren assets. We leveren daardoor een bijdrage aan de planningszekerheid, continuïteit en een ongestoorde procesgang. Veiligheid en het voorkomen van overlast zijn onze uitgangspunten. Wij gebruiken de modernste technieken voor onze inspecties. We voeren inspecties uit voor Rijkswaterstaat, Gemeentes, Provincies en Aannemers. We zijn gespecialiseerd in het inspecteren van wegen, bruggen, tunnels, duikers, waterkeringen, en kades. 

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wilt u precies weten welke assets u heeft en of ze voldoen aan de wettelijke eisen en normen? Bent u benieuwd naar de status van uw assets of wilt u juist heel gericht inspecteren? Graag gaan we samen met u kijken welke oplossing het beste bij uw behoefte past. We kunnen voor u visueel schouwen, toestandsinspecties en gerichte technische inspecties uitvoeren. De bevindingen worden uitgewerkt in een rapport. We maken gebruik van goed doordachte en innovatieve methoden, technieken en middelen. 

Wij monitoren uw assets en de data die daaruit voorkomt analyseren wij. Ook maken wij gebruik van predictive modelling.

Wat levert het u op?

  • De juiste inzichten van uw assets
  • Inzicht in de staat van, aanwezigheid en veiligheid van uw assets
  • Bewijsvoering voor certificeringen vanuit wet- en regelgeving
  • Controle over het beheer van uw assets

Onze inspecties

Wij hebben ruim 60 gespecialiseerde inspecteurs in huis. Zij zijn experts en weten precies aan welke wettelijke eisen en normen de assets moeten voldoen. Aan de hand van uw behoefte wordt bekeken hoe de inspecties het beste voor u uitgevoerd kan worden. We hebben bijvoorbeeld drones om moeilijk bereikbare locaties te inspecteren, bellyboats om bruggen te inspecteren en quads om dijkinspecties uit te voeren.

 

Wij voeren inspecties uit voor onder andere beheerders van wegen, waterkeringen, vaarwegen en havens, olie en gas, (petro)chemische industrie, voedingsmiddelen en farmaceutische industrie, energiebedrijven en scheepvaart. En natuurlijk voor civiele projecten.

 

 

 

+