NEN 1010

NEN 1010 is een opleverinspectie bij nieuwbouw met als doel aantoonbaar te maken dat de installatie ontworpen en uitgevoerd is volgens de wettelijke normen zoals vastgelegd in de NEN 1010. De resultaten van deze inspectie worden gebruikt om te checken of de nieuwe installatie voldoet aan het Bouwbesluit. Dit is van belang voor de handhavers, de eigenaar van de installatie en de verzekeringsmaatschappijen.

3d-brug.png

Voldoen uw assets aan de wettelijke eisen?

Ik wil graag een offerte.

 

Wat kunnen we voor u betekenen?

 

Wilt u precies weten welke assets u heeft en of ze voldoen aan de wettelijke eisen en normen? Bent u benieuwd naar de status van uw assets of wilt u juist een gerichte Nen 1010 inspectie? Graag gaan we samen met u kijken welke oplossing het beste bij uw behoefte past. 

havengebied1.png

Wat levert het u op?

  • De juiste inzichten van elektrotechnische veiligheid
  • Bewijsvoering voor certificeringen vanuit wet- en regelgeving
  • Controle over het beheer van uw assets
  • De processen van de eigenaar (proceshandboek)

Meer weten over NEN1010 inspectie?

 Neem dan contact met ons op.

 Telefoon: +31 30 246 94 00 

 Email: info@assetinsight.nl

 

+