CUR 117

De CUR 117 biedt duidelijkheid. Het inspecteren van kunstwerken kan op allerleid verschillende manieren en vele doelen hebben. De CUR 117 biedt handige kaders en richtlijnen.Dit leidt ertoe dat kunstwerken op een systematische manier worden geinspecteerd, onderzocht en beheerd. Dit leidt tot kostenbesparing en tot veiligheid en kwaliteit.

 

CUR 117

Met inspecties richten wij ons op het vastleggen van de werkelijke toestand van de door ons te inspecteren assets. We leveren daardoor een bijdrage aan de planningszekerheid, continuïteit en een ongestoorde procesgang. Veiligheid en het voorkomen van overlast zijn onze uitgangspunten. Wij gebruiken de modernste technieken voor onze inspecties. We voeren inspecties uit voor Rijkswaterstaat, Gemeentes, Provincies en Aannemers. We zijn gespecialiseerd in het inspecteren van wegen, bruggen, tunnels, duikers, waterkeringen, en kades. 

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wilt u precies weten welke assets u heeft en of ze voldoen aan de wettelijke eisen en normen? Bent u benieuwd naar de status van uw assets of wilt u juist heel gericht inspecteren? Graag gaan we samen met u kijken welke oplossing het beste bij uw behoefte past. We kunnen voor u visueel schouwen, toestandsinspecties en gerichte technische inspecties uitvoeren. De bevindingen worden uitgewerkt in een rapport. We maken gebruik van goed doordachte en innovatieve methoden, technieken en middelen. 

Asset.Insight. heeft ervaring met het werken op hoogte, langs water, binnen afzettingen, in besloten ruimtes en met hoogwerkers of we werken met bellyboats. Als de ruimte lastig te bereiken is, kunnen we ook drones inzetten.

+