HomeOnze dienstenInspecties spoorNEN 1010 inspectie spoor

NEN 1010 inspectie spoor

Onze Meetdienst Electro voert NEN 1010 inspecties uit aan uw laagspanningsinstallaties op en rondom het spoor. De resultaten van de inspectie- en meetdata worden in kaart gebracht en verwerkt in een rapportage, zodat u goed geïnformeerd bent. Voor het verwerken van de gegevens maken we gebruik van onze eigen tool FlexInspect.

Elektrische laagspanningsinstallaties keuren

Ik wil graag een offerte.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Elke nieuwe elektrische laagspanningsinstallatie moet volgens het Bouwbesluit voldoen aan de NEN 1010. Onze inspecteurs kunnen voor u een NEN 1010-keuring verzorgen. Wij controleren de installatie visueel en voeren verschillende metingen uit. U ontvangt een rapportage voorafgaand aan de oplevering, waarin vermeld staat of de installatie wel of niet voldoet aan de wettelijke eisen uit de NEN 1010. Zo kunt u aantonen dat uw nieuwe elektronische installatie veilig is.

Bewijs van voldoen aan NEN 1010

Wat levert het u op?

 

  • Bewijs van voldoen aan NEN 1010
  • Voldoen aan Arbowetgeving
  • Uitgebreide rapportage

Meer weten over NEN1010 inspectie spoor?

Neem dan contact met ons op.
Telefoon: +31 30 246 94 00 
Email: info@assetinsight.nl

+