Wegmetingen

Veranderingen in de markt, waaronder nieuwe contractvormen, hebben de laatste jaren geleid tot een toenemende vraag naar het verrichten van (controle)metingen aan verhardingen. Zowel bij onderhoud als nieuwe aanleg van asfaltverhardingen wordt de bouwer steeds vaker verantwoordelijk voor het aantonen van de geëiste kwaliteit. Ook de grotere bewustwording bij de wegbeheerder voor een veilig wegdek leidt tot een toenemende vraag naar het uitvoeren van controlemetingen. Asset.Insight. is daarvoor uw juiste partner. Onze afdeling Wegbouwkunde kan u daarin uitstekend ondersteunen.

 


 

Assetinsight-3dscanner.jpg

Mobiliteit

Ik wil graag een offerte.

 

Wat kunnen we voor u betekenen?

 

Asset.Insight. ondersteunt met haar jarenlange ervaring op het gebied van controlemetingen en advies de ontwerper en beheerder in het maken van keuzes. Door middel van inventarisatie, inspecties, wegmetingen en specifieke studies wordt advies gegeven over verhardingsconstructies.

stroefheidsmeting-engineer.jpg

Wegbouwkunde

Een goed overwogen en verantwoorde aanleg, reparatie of vervanging van wegverhardingen is de basis van een - voor zowel gebruiker als beheerder - functionele weg. De investering in gedegen onderzoek en advies op wegbouwkundig gebied laat zich veelal ruim terugbetalen. Door middel van inventarisaties, inspecties, wegmetingen en specifieke studie geven wij advies over diverse verhardingsconstructies. Hieruit volgt materiaalkeuze (elementen, asfalt- of betonverharding), wegfunderingsalternatieven en advies over hergebruik van alternatieve materialen, zowel voor nieuw werk als voor onderhoud en reconstructies.

weetwathetis.jpg

Visuele inspecties

Door middel van visuele inspecties krijgt u als beheerder een goed inzicht in de onderhoudstoestand van uw assets. Uiteraard kunnen we dit completeren met het inzichtelijk maken van kosten die nodig zijn om uw assets op het gewenste onderhoudsniveau te krijgen en te houden!

brug-gebouw.jpg

Wegen, kunstwerken en gebouwen

Door middel van globale of gedetailleerde visuele inspecties worden schadebeelden naar ernst en omvang vastgelegd bij wegen.

 

Ook kunnen wij door inventarisatie en inspectie de onderhoudsbehoefte in beeld brengen van bruggen, duikers en viaducten.

 

Gebouwen
Bij werkzaamheden aan wegen, rioleringen, grondwerk etc. inventariseren we de kwaliteit van onder meer woningen en gebouwen. Bestaande gebreken worden vastgelegd zodat de situatie voor en na de werkzaamheden kunnen worden vergeleken.

Meer weten over wegmetingen?

Neem dan contact met ons op.

Telefoon: +31 30 246 94 00 

Email: info@assetinsight.nl

+