Langsvlakheidmeting met laserapparatuur

Een goede langsvlakheid van een weg is van belang voor de veiligheid en comfort van de weggebruiker. We kunnen het langsprofiel van wegen meten met behulp van laserapparatuur (High Speed Road Profiler, HSRP) die op een meetwagen is gemonteerd. Een belangrijk voordeel van deze methode is dat deze metingen in het verkeer kunnen worden uitgevoerd zonder verkeersoverlast te veroorzaken.

HSRP.jpg

Langsvlakheid gemeten met de HSRP

Ik wil graag een offerte.

 

Wat kunnen we voor u betekenen?

 

We kunnen voor u een langsvlakheidsmeting uitvoeren. Dit doen we met laser techniek. Uit het gemeten profiel kunnen we de gegevens berekenen of het nieuwe of bestaande profiel voldoet aan de gestelde eisen.

Project Stroefheidsmeting  ZH 1.JPG

Viagraaf- en rolreiwaarden

Over het geregistreerde langsprofiel, kan een zogenaamde viagraaf-simulatie en/of rolrei-simulatie worden uitgevoerd, waarvoor Asset.Insight. is gecertificeerd. Op basis van de gevonden meetwaarden kunnen de viagraaf- en/of rolreiwaarden worden bepaald.

International Roughness Index kan worden bepaald

Op basis van het geregistreerde langsprofiel kan ook de International Roughness Index (IRI) worden bepaald. De IRI kan worden bepaald door softwarematig een fictief standaardvoertuig met een snelheid van 80 km/h over het geregistreerde langsprofiel te laten rijden. De IRI is de gesommeerde verticale beweging in mm van de afgeveerde massa van het fictieve voertuig ten opzichte van de horizontaal afgelegde weg in m. De IRI waarde wordt internationaal beschouwd als een maat voor het rijcomfort en wordt veelal uitgedrukt in mm/m of m/km.

Meer weten over langsvlakheidsmeting?

Neem dan contact met ons op.

Telefoon: +31 30 246 94 00 

Email: info@assetinsight.nl

+