Wegbouwkundig Onderzoek

Een goed overwogen en verantwoorde aanleg, reparatie of vervanging van wegverhardingen is de basis van een functionele en veilige weg. Scheurvorming, spoorvorming, rafeling en andere schade moeten zo effectief mogelijk worden voorkomen. De investering in gedegen onderzoek en advies op wegbouwkundig gebied betaalt zich voor u als opdrachtgever in de meeste gevallen ruimschoots terug.

weetwathetis.jpg

Wij zijn uw partner voor diverse metingen

  • Valgewichtdeflectiemetingen. Hiermee bepalen we de draagkracht en de restlevensduur van de weg.
  • Dynamische plaatbelastingsproef. Hiermee bepalen we de stijfheid van de onderbouw (ondergrond + zandbaan + fundering).
  • Asfalt- en constructieboringen. Deze geven een nauwkeurig beeld over de opbouw van de verhardingsconstructie en- of funderingsopbouw.
  • Visuele inspecties. We leggen de ernst en omvang van de schades aan verhardingen vast, e.e.a. conform de CROW methodiek.
  • Radarmetingen. T.b.v. indicatieve bepaling asfalt(laag)- funderings- en zanddikte en holle ruimte tussen asfalt en funderingen.
wegmeting-wagen1.jpg

En voor onderzoek en advies

  • Laboratorium onderzoek. PAK, DLC en HPLC zijn begrippen die bij deze onderzoeken horen die we voor u kunnen uitvoeren.
  • Milieukundige onderzoeken. Milieukundige samenstelling van de ondergrond, bijvoorbeeld in combinatie met asfalt- en constructieboringen.
  • Toetsingsprocedures. Na realisatie van het project toetsen we ( maken we aantoonbaar) aan de hand van het ontwerp, laagdiktes en laagstijfheden.
  • Verhardingsadvies. Zowel t.b.v. onderhoud aan uw elementen- en of asfaltverhardingen of nieuwbouwconstructies.

Meer weten?

Neem contact op met Michiel Dop.

Telefoon: 06-29081098

Email: mdop@assetinsight.nl

+