Langsvlakheidsmeting

Een goede langsvlakheid van een weg is van belang voor de veiligheid en comfort van de weggebruiker. We kunnen het langsprofiel van wegen meten met behulp van laserapparatuur (High Speed Road Profiler, HSRP) die op een meetwagen is gemonteerd. Een belangrijk voordeel van deze methode is dat deze metingen in het verkeer kunnen worden uitgevoerd zonder verkeersoverlast te veroorzaken bij een snelheid tussen de 40 en 100 km/h.

HSRP.jpg

Lasersysteem en versnellingsopnemer

De HSRP bestaat uit een combinatie van een lasersysteem en een versnellingsopnemer. De laser registreert de afstand tussen de laser en het wegdek door middel van de triangulatiemethode. Boven op de laser is een versnellingsopnemer gemonteerd die de verticale bewegingen van de laser registreert. De meetresultaten van de versnellingsopnemer worden gebruikt om de meetresultaten van de laser te corrigeren voor bewegingen van de meetauto tijdens de meting.

Project Stroefheidsmeting  ZH 1.JPG

Viagraaf- en rolreiwaarden kunnen we bepalen

Over het geregistreerde langsprofiel, kan een zogenaamde viagraaf-simulatie en/of rolrei-simulatie worden uitgevoerd, waarvoor Asset.Insight. is gecertificeerd. Op basis van de gevonden meetwaarden kunnen de viagraaf- en/of rolreiwaarden worden bepaald. Conform proef 71 van de standaard RAW 2015 worden de f5 en/of C5-waarden per 100 m¹ vastgesteld.

wegmeting-schakelkast.jpg

International Roughness Index kan worden bepaald

Op basis van het geregistreerde langsprofiel kan ook de International Roughness Index (IRI) worden bepaald. De IRI kan worden bepaald door softwarematig een fictief standaardvoertuig met een snelheid van 80 km/h over het geregistreerde langsprofiel te laten rijden. De IRI is de gesommeerde verticale beweging in mm van de afgeveerde massa van het fictieve voertuig ten opzichte van de horizontaal afgelegde weg in m. De IRI waarde wordt internationaal beschouwd als een maat voor het rijcomfort en wordt veelal uitgedrukt in mm/m of m/km.

Meer weten?

Neem contact op met Michiel Dop.

Telefoon: 06-29081098

Email: mdop@assetinsight.nl

+