HomeOnze dienstenDigitaal Meten WegenFietsComfortMetingen (FCM)

FietsComfortMetingen

Wij voeren FietsComfortMetingen (FCM) uit om de toestand van fietspaden en parallelwegen in kaart te brengen. Bij het uitvoeren van deze metingen gaan wij uit van de CROW systematiek, met als resultaat: FietsComfortMetingen uitgedrukt in de Cv-waarde en rapportcijfer, conform CROW rapport D12-01 en een visuele inspectie.

CROW.jpg

Bepalen langsprofiel verharding

De resultaten van de meting geven een zeer goede weergave van het comfortgevoel dat een fietser ondervindt.Deze meting voeren we uit met een snelheid van 15 km/u. Op ons FCM-voertuig zijn twee lasers naast elkaar gemonteerd op een onderlinge afstand van 80 cm. Dit is ongeveer de afstand tussen twee naast elkaar rijdende fietsers. In lijn met de lasers zijn versnellingsopnemers gemonteerd, waarmee verticale versnellingen worden gemeten. Uit de signalen van lasers en versnellingsopnemers wordt het langsprofiel van de verharding bepaald binnen het golflengtegebied van ongeveer 20 mm tot 20 m.

Meer weten?

Neem contact op met Michiel Dop.

Telefoon: 06-29081098

Email: mdop@assetinsight.nl

+