HomePredictive modelling

Predictive modelling

Wij brengen diepgaande asset expertise samen met experts op innovatieve data analytics technieken. Door deze combinatie zijn unieke inzichten te verwerven die de toegevoegde waarde van zowel de expertise op het domein als de (big) data een plaats geven. Deze inzichten dienen als bouwstenen voor onder andere voorspellingen over de staat van uw assets. 

puntenwolken.jpg

Wat kunnen we voor u betekenen?

Met behulp van inzichten vanuit de data science specialisten kan een optimaal onderhoudsregime voor uw assets worden bepaald. Ook kan een gericht inspectieregime worden opgesteld en kan worden aangegeven óf en welke monitoring een bijdrage kan leveren voor een nóg verder data gedreven organisatie. Het directe gevolg is een efficiëntere inzet van tijd en geld en een grotere en betrouwbaardere beschikbaarheid van uw assets.

yasin-modelling.jpg

Wij zijn gespecialiseerd in verschillende gebieden van de fysieke infrastructuur. Wij werken samen met partijen op het gebied van spoor, wegen, riool, gebouwen en industrie. Daarnaast begeven we ons op de domeinen waterkeringen, utilities, vaarwegen en havens. Ons werkgebied is heel uitgebreid zoals u kunt zien.

 

Met behulp van inzichten vanuit de data science specialisten kan een optimaal onderhoudsregime voor uw assets worden bepaald.

Wat levert het u op?

Door middel van predictive modelling kan onder meer het volgende in kaart worden gebracht:

  • Inzicht in de huidige en toekomstige status en beschikbaarheid van uw assets
  • Geoptimaliseerde onderhoudsplannen voor uw assets
  • Geoptimaliseerde inspectieschema’s voor uw assets
  • Adviezen om monitoringsapparatuur te plaatsen voor extra dataverzameling voor optimalisaties omtrent onderhoud en inspectie
  • Door middel van real-time monitoring (IoT of andere sensoring) storingen aan zien komen

 

Contact

Met behulp van inzichten vanuit de data science specialisten kan een optimaal onderhoudsregime voor uw assets worden bepaald.

Predictive modelling kunnen wij inzetten voor al onze klanten.

Denk aan:

Predictive maintenance/Machine learning algoritmes/Scenario modelling/Spoorvorming model/Spoorschaafschade (RFC) model/Storingskansverdeling model

 

Wilt u met ons van gedachten wisselen over predictive modelling en data science bel ons dan gerust. We gaan graag met u in gesprek om het maximale uit uw assets halen.

+