HomeKlantprojecten Visuele inspectie van keringen

Visuele inspectie van keringen

Het HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma) hetgeen in de Delta-wet is vastgelegd, dient te voldoen aan stringente eisen. De Waterschappen en Rijkswaterstaat zijn dan ook verantwoordelijk voor het op orde hebben en houden van de keringen. Voor de beheerders en asset managers is het van belang dat zij kunnen beschikken over relevante data.

Metingen

Wij hebben meerdere metingen uitgevoerd, te weten:

  • visuele dijkinspectie volgens de NEN2767-4 methodiek

  • 3D-laserscanning over de kering

  • 360˚ panorama foto’s, gemaakt tijdens het scannen

  • 3D-grondradar

  • 3D-sonar

Al deze data hebben we ontsloten op ArcGis, zodat de informatie op iedere plaats beschikbaar is.

FlexInspect gekoppeld met ArcGis

De visuele inspectie is uitgevoerd door onze daarvoor opgeleide dijkinspecteurs, met behulp van onze inspectietool “FlexInspect”. De backoffice van FlexInspect is 1:1 gekoppeld met ArcGis en wordt bij verschillende klanten ook gekoppeld aan het EAM systeem.

De NEN 2767-4 inspectie informatie, de grondradar, het profiel en het dijkmonitoring systeem zijn parameters die noodzakelijk zijn om de kering te beoordelen op zijn functie, lifecycle, redesign in het kader van HWBP en handhaving. En natuurlijk op schade en faalmechanismen.

Feiten & cijfers

+