HomeDienstenMethode Skid Resistance Tester

Methode stroefheid meten Skid Resistance Tester

Op locaties die niet toegankelijk zijn met de rijdende combinatie waar de zogenaamde 86% vertraagd wiel proef wordt uitgevoerd, kan worden gekozen voor de SRT meting. SRT staat voor Skid Resistance Tester. Deze stroefheidsmeting passen we toe op o.a. wegmarkeringen, verhardingen in parkeergarages, rotondes, winkelgebieden, fietspaden en diverse andere elementenverhardingen. Voordeel van deze meting is dat we kunnen meten op kleine oppervlakken en de stroefheid in verschillende richtingen kunnen bepalen. Dus niet alleen in de lengterichting, maar ook in de dwarsrichting. 

skidresistancetester.png

Evaluatie of bestratingen veilig zijn

Ik wil graag een offerte.

 

Wat kunnen we voor u betekenen?

 

De SRT-meting die wij uitvoeren geeft een betrouwbaar beeld van de stroefheid van het te onderzoeken oppervlak. U krijgt een uitgebreid rapport van ons naar aanleiding van de resultaten uit deze metingen.

 

 

Meer weten over de SRT-meting?

Neem dan contact met ons op.

Telefoon: +31 30 246 94 00 
E-mail: info@assetinsight.nl

+